Đại hội nhiệm kỳ III Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Đại hội nhiệm kỳ III Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (2017-2022)...Xem chi tiết

Lễ Trao Chứng nhận Nhãn hiệu Nổi tiếng – Nhãn hiệu Cạnh tranh Việt Nam năm 2017

Ngày 24 tháng 8 năm 2017 Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã tổ...Xem chi tiết

Quy chế

Quy chế thẩm định đơn đăng ký sáng chế ( PDF )
  
Quy chế thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp ( PDF )
  
Quy chế thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu ( PDF )
  
Quy chế kiểm tra nghiệp vụ đại diện SHCN (DOC / PDF)