Đại hội nhiệm kỳ III Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Đại hội nhiệm kỳ III Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (2017-2022)...Xem chi tiết

Lễ Trao Chứng nhận Nhãn hiệu Nổi tiếng – Nhãn hiệu Cạnh tranh Việt Nam năm 2017

Ngày 24 tháng 8 năm 2017 Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã tổ...Xem chi tiết

Toàn cảnh Hội thảo "Bảo hộ quyền SHTT của doanh nghiệp Việt Nam tại nước ngoài"

(SHTT) - Vào sáng ngày 5/3, Hội thảo “Bảo hộ quyền SHTT của...Xem chi tiết

Quy chế

Quy chế thẩm định đơn đăng ký sáng chế (PDF)
  
Quy chế thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp (PDF)
  
Quy chế thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu 
  
Quy chế kiểm tra nghiệp vụ đại diện SHCN (DOC / PDF)