Đại hội nhiệm kỳ III Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Đại hội nhiệm kỳ III Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (2017-2022)...Xem chi tiết

Lễ Trao Chứng nhận Nhãn hiệu Nổi tiếng – Nhãn hiệu Cạnh tranh Việt Nam năm 2017

Ngày 24 tháng 8 năm 2017 Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã tổ...Xem chi tiết

Toàn cảnh Hội thảo "Bảo hộ quyền SHTT của doanh nghiệp Việt Nam tại nước ngoài"

(SHTT) - Vào sáng ngày 5/3, Hội thảo “Bảo hộ quyền SHTT của...Xem chi tiết

Phí, lệ phí

Phí, lệ phí

Để đăng ký kiểu dáng công nghiệp, người nộp đơn phai nộp các khoản phí và lệ phí quy định (tại Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính), bao gồm các khoản sau:

 TT Các khoản phí, lệ phí
Lệ phí(nghìn đồng)
 1  Lệ phí nộp đơn (cho mỗi phương án)   
   - Tài liệu đơn dạng giấy  180.000
   - Đơn kèm tài liệu điện tử mang toàn bộ nội dung tài liệu đơn  150.000
 2  Lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (mỗi đơn/yêu cầu)   600.000
 3  Lệ phí công bố đơn   120.000
   - Nếu có trên 1 hình, từ hình thứ hai trở đi phải nộp thêm cho mỗi hình   60.000
 4  Phí thẩm định nội dung (cho mỗi phương án của từng sản phẩm)  300.000
 5  Phí tra cứu thông tin phục vụ việc thẩm định nội dung (cho mỗi phương án sản phẩm)  120.000
 6  Lệ phí đăng bạ Bằng độc quyền KDCN  120.000
 7  Lệ phí cấp Bằng độc quyền KDCN
 120.000
 8  Lệ phí công bố Bằng độc quyền KDCN  120.000
   - Nếu có trên 1 hình, từ hình thứ hai trở đi phải nộp thêm cho mỗi hình  60.000
 9  Lệ phí gia hạn hiệu lực  540.000