Đại hội nhiệm kỳ III Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Đại hội nhiệm kỳ III Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (2017-2022)...Xem chi tiết

Lễ Trao Chứng nhận Nhãn hiệu Nổi tiếng – Nhãn hiệu Cạnh tranh Việt Nam năm 2017

Ngày 24 tháng 8 năm 2017 Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã tổ...Xem chi tiết

Cơ cấu tổ chức

Ban Lãnh đạo Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam nhiệm kỳ III (2017 - 2022)


                      anh Bac.jpg

                   TS. An Khang – Chủ tịch Danh dự Hội

                        anh Bac.jpg

                      PGS.TS. Mai Hà – Chủ tịch Hội

                        anh Bac.jpg

                       Ông. Phạm Nghiêm Xuân Bắc –

                     Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội


                        anh Bac.jpg

                     Bà Nguyễn Minh Hương – Phó Chủ tịch Hội