Cơ cấu tổ chức

Ban Lãnh đạo Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam nhiệm kỳ III (2017 - 2022)


                      anh Bac.jpg

                   TS. An Khang – Chủ tịch Danh dự Hội

                        anh Bac.jpg

                      PGS.TS. Mai Hà – Chủ tịch Hội

                        anh Bac.jpg

                       Ông. Phạm Nghiêm Xuân Bắc –

                     Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội


                        anh Bac.jpg

                     Bà Nguyễn Minh Hương – Phó Chủ tịch Hội