Lễ Trao Chứng nhận Nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam, Sản phẩm Vàng - Dịch vụ Vàng Việt Nam năm 2017Ngày 28 tháng 12 năm 2017 Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã tổ chức thành công Lễ Trao Chứng nhận Nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam, Sản phẩm Vàng - Dịch vụ Vàng Việt Nam năm 2017 với 78 nhãn hiệu và 65 sản phẩm, dịch vụ được bình chọn của các doanh nghiệp - hội viên của Hội trên mọi miền của đất nước.

Chương trình là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc khích lệ, động viên các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực lao động sản xuất và sáng tạo đổi mới không ngừng, cố gắng vượt qua khó khăn để nâng cao sức cạnh tranh, uy tín, chất lượng và niềm tự hào Nhãn hiệu Việt – Sản phẩm Việt – Dịch vụ Việt. Thông qua chương trình, các doanh nghiệp không chỉ thấy được lợi ích và phương cách xây dựng nhãn hiệu, sản phẩm, dịch vụ trong quá trình kinh doanh ở thị trường nội địa cũng như trên thị trường quốc tế mà còn hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường quảng bá, tiếp thị xây dựng hình ảnh nhãn hiệu, sản phẩm, dịch vụ nâng cao khả năng cạnh tranh, tập hợp và đoàn kết các tổ chức, doanh nghiệp có nhãn hiệu, sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu nhằm hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm hợp tác vì sự phát triển mạnh mẽ của nhãn hiệu, sản phẩm, dịch vụ Việt trong quá trình hội nhập thương mại quốc tế.

Qua 10 năm tổ chức, Chương trình bình chọn và quảng bá Nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam, Sản phẩm Vàng, Dịch vụ Vàng Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục nhận được sự hưởng ứng, quan tâm của rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp trên cả nước.

Tin khác

Hội viên

 • viettien
 • src
 • vnpt
 • trapharco
 • Bảo việt
 • Tổng công ty 36
 • vingroup
 • Bkav
 • vinasoy
 • vedan
 • Rossi