Hội thảo “Tăng cường hoạt động quản lý sở hữu trí tuệ tại doanh nghiệp”Ngày 4/5/2018, tại hội trường Trụ sở Liên cơ quan số 4, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Hội thảo “Tăng cường hoạt động quản lý sở hữu trí tuệ tại các doanh nghiệp” do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh, Cục Sở hữu trí tuệ và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh tổ chức.

31901784_1903866342956976_3335351772486041600_n.jpg

Toàn cảnh hội thảo

Tại hội thảo, các báo cáo chính đã giới thiệu về hoạt động, vai trò của Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam trong hỗ trợ doanh nghiệp quản trị tài sản trí tuệ. Theo đó, Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam có vai trò hỗ trợ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp hội viên nói riêng và doanh nghiệp nói chung, đồng thời tăng cường hoạt động đào tạo, nâng cao kiến thức về sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp; tư vấn và phản biện xã hội; phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức sở hữu trí tuệ ; đẩy mạnhquan hệ hợp tác với các tổ chức, đơn vị có liên quan đến sở hữu trí tuệ ở trong và ngoài nước.

Ngoài ra, Cục Sở hữu trí tuệ cũng phản ánh thực trạng đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp và những vấn đề cấp bách đối với doanh nghiệp trong việc quản trị tài sản trí tuệ.

Các đại biểu còn được lắng nghe những chia sẻ kinh nghiệm thực tế về hoạt động quản lý sở hữu trí tuệ tại doanh nghiệp của Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Anh. Qua đó, chúng ta thấy rằng hoạt động bảo hộ và quản lý sở hữu trí tuệ là vấn đề vô cùng quan trọng và cấp bách đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm khắc phục những điểm hạn chế và phát huy ưu thế của doanh nghiệp trong quản lý sở hữu trí tuệ để nâng cao khả năng hội nhập, sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Kết luận của Hội thảo:

-       Đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổ chức;

-       Cần có đổi mới nhận thức về quản lý sở hữu trí tuệ tại doanh nghiệp;

-       Tăng cường hợp tac, tuyên truyền, đào tạo về sở hữu trí tuệ;

-       Cần thành lập Chi hội Sở hữu trí tuệ tại Quảng Ninh và Hải Phòng.

Tin khác

Hội viên

 • viettien
 • src
 • vnpt
 • trapharco
 • Bảo việt
 • Tổng công ty 36
 • vingroup
 • Bkav
 • vinasoy
 • vedan
 • Rossi