Đại hội nhiệm kỳ III Hội Sở hữu trí tuệ Việt NamĐại hội nhiệm kỳ III Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (2017-2022) đã diễn ra vào sáng ngày 14/1/2017 tại Hội trường Bộ Khoa học và Công nghệ với sự tham gia của gần 120 đại biểu.

(Đoàn Chủ tịch)

(Các đại biểu tham dự Đại hội)

Sau khi Tiến sỹ An Khang, Chủ tịch Hội nhiệm kỳ II, đọc diễn văn văn khai mạc, ông Mai Hà, Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ II đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ II và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III. Theo đó, Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam nhiệm kỳ II đã đạt được một số thành tựu đáng kể bên cạnh những hạn chế cần khắc phục. Từ đó, Hội đã đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III như: cần hoàn thiện công tác tổ chức, củng cố về mặt tình thần và vật chất, sửa đổi bổ sung Điều lệ Hội, thành lập các chi hội SHTT tại địa phương, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, v.v….

Đại hội cũng nghe ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, Tổng Thư ký Hội trình bày Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội và ông Chu Văn Quyến, Trưởng Ban Kiểm tra trình bày báo cáo công tác kiểm tra của Ban Kiểm tra Hội.

(Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc – Tổng Thư ký Hội trình bày Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội)

 

(Ông Chu Văn Quyến, Trưởng Ban Kiểm tra trình bày Báo cáo công tác kiểm tra của Ban Kiểm tra Hội)

Sau phần nghị sự, Đại hội đã vinh dự được lắng nghe ý kiến phát biểu của ông Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam và ông Lê Ngọc Lâm, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, và các đóng góp xây dựng Hội của một số đại biểu khác.

(Ông Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam trao bức trướng chúc mừng Đại hội cho Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam)

(Ông Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại Đại hội)

(Ông Lê Ngọc Lâm, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ phát biểu tại Đại hội)

(Ông Trần Đăng Trang, Công ty CP đầu tư phát triển và truyền thông The Big One Việt Nam phát biểu tại Đại hội)

Ban Chấp hành Hội sở hữu Trí tuệ Việt Nam nhiệm kỳ III cũng đã được bầu với sự nhất trí cao của các đại biểu. Ngay sau khi được bầu, Ban Chấp hành Hội sở hữu Trí tuệ Việt Nam nhiệm kỳ III đã có phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và các Ủy viên thường vụ.

(Hội nghị Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ III lần thứ nhất)

 

Sau khi công bố, Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ III đã ra mắt Đại hội. Theo đó, Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ III gồm 24 ủy viên, trong đó có 7 ủy viên thường vụ, bao gồm:

 1. Ông Mai Hà – Chủ tịch Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, Ủy viên thường vụ
 2. Ông Phạm Nguyên Xuân Bắc – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, Ủy viên thường vụ
 3. Bà Nguyễn Minh Hương – Phó Chủ tịch, Ủy viên thường vụ
 4. Ông Nguyễn Văn Viễn – Ủy viên thường vụ
 5. Ông Chu Văn Quyến – Trưởng Ban Kiểm tra, Ủy viên thường vụ
 6. Bà Nguyễn Thu Anh – Ủy viên thường vụ
 7. Ông Lương Hoàng Hưng – Ủy viên thường vụ.

Ban Kiểm tra bao gồm:

 1. Ông Chu Văn Quyến, Trưởng Ban;
 2. Bà Phạm Hồng Nhung, Ủy viên;
 3. Ông Nguyễn Đức Xuân, Ủy viên.

Cuối đại hội, Tân Chủ tịch Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam nhiệm kỳ III ông Mai Hà khẳng định: “Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam nguyện hoạt động vì lợi ích của xã hội, hội viên. Hội cũng đoàn kết nội bộ và hướng tới hợp tác chặt chẽ với các hội khác, triển khai hợp tác quốc tế để hội đạt nhiều thành tích trong hội nhập quốc tế và ngày càng phát triển bền vững”.

 

Tin khác

Hội viên

 • viettien
 • src
 • vnpt
 • trapharco
 • Bảo việt
 • Tổng công ty 36
 • vingroup
 • Bkav
 • vinasoy
 • vedan
 • Rossi