Cuộc họp Ban Chấp hành Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam trực tuyến đầu tiên năm 2018Ngày 12/01/2018, Ban Chấp hành Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã tổ chức cuộc họp trực tuyến lần đầu tiên tại trụ sở Công ty PWC ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tại cuộc họp, Ban Chấp hành Hội đã tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động Hội năm 2017 và đề ra phương hướng hoạt động Hội năm 2018.

Năm 2018, hoạt động của Ban Chấp hành Hội hướng tới hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên thông qua các chương trình tư vấn bình chọn, hội thảo, tọa đàm về sở hữu trí tuệ. Ban Chấp hành Hội hi vọng rằng sự phối hợp giữa Hội và các doanh nghiệp hội viên ngày càng chặt chẽ và hiệu quả, góp phần giúp Hội và các doanh nghiệp hội viên duy trì và phát triển vững mạnh .
 

Tin khác

Hội viên

 • viettien
 • src
 • vnpt
 • trapharco
 • Bảo việt
 • Tổng công ty 36
 • vingroup
 • Bkav
 • vinasoy
 • vedan
 • Rossi