Hội nghị bàn tròn cho các nhà Lãnh đạo các Hiệp hội Sở hữu trí tuệ quốc gia và khu vực Đông Nam Á
Hội nghị bàn tròn cho các nhà Lãnh đạo các Hiệp hội Sở hữu trí tuệ quốc gia và khu vực Đông Nam Á
Hội thảo “Bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp và Nhãn hiệu cho doanh nghiệp Việt Nam”
Ngày 05/07/2019, tại hội trường Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Hội thảo "Bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp và Nhãn hiệu cho doanh nghiệp Việt Nam
Hội thảo "Bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp và Nhãn hiệu cho doanh nghiệp Việt Nam
Danh sách doanh nghiệp cấp chứng nhận 3k
DANH SÁCH CẤP CHỨNG NHẬN 3K“DOANH NGHIỆP KINH DOANH MINH BẠCH, TIN CẬY, BỀN VỮNG - HÀNG VIỆT NAM TIN DÙNG 2019”
LỄ TRAO CHỨNG NHẬN "DOANH NGHIỆP KINH DOANH MINH BẠCH, TIN CẬY, BỀN VỮNG – HÀNG VIỆT NAM TIN DÙNG NĂM 2019"
LỄ TRAO CHỨNG NHẬN "DOANH NGHIỆP KINH DOANH MINH BẠCH, TIN CẬY, BỀN VỮNG – HÀNG VIỆT NAM TIN DÙNG NĂM 2019"

Đối tác