Hội thảo trực tuyến dành cho doanh nghiệp Việt Nam về cách thức để bảo vệ Thương hiệu và Kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài
Hội thảo trực tuyến dành cho doanh nghiệp Việt Nam về cách thức để bảo vệ Thương hiệu và Kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài
THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO TRỰC TUYẾN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VỀ CÁCH THỨC ĐỂ BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU VÀ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM VÀ NƯỚC NGOÀI
THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO TRỰC TUYẾN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VỀ CÁCH THỨC ĐỂ BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU VÀ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM VÀ NƯỚC NGOÀI
Hội thảo trực tuyến “Cách sử dụng Hệ thống Sở hữu trí tuệ toàn cầu của WIPO”
Hội thảo trực tuyến “Cách sử dụng Hệ thống Sở hữu trí tuệ toàn cầu của WIPO”
ĐỊNH GIÁ VÀ TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU – NHÃN HIỆU GIÁ TRỊ VIỆT NAM
Định giá thương hiệu đang trở lên ngày một quan trọng và được coi là công cụ quản lý thương hiệu hiệu quả, giúp tính toán giá trị kinh tế của thương hiệu, góp phần hỗ trợ cho các quyết định tài chính và đầu tư marketing
Tập huấn “Tổng quan về sáng chế” do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam và Tập đoàn VinGroup tổ chức
Tập huấn “Tổng quan về sáng chế” do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam và Tập đoàn VinGroup tổ chức

Đối tác