Hội thảo “Tăng cường hoạt động quản lý sở hữu trí tuệ tại doanh nghiệp”

Ngày 4/5/2018, tại hội trường Trụ sở Liên cơ quan số 4, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Hội thảo “Tăng cường hoạt động quản...

Xem chi tiết