Việt Nam gia nhập Thỏa ước La-hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp
Việt Nam gia nhập Thỏa ước La-hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp
Hội thảo về toàn cảnh sở hữu trí tuệ ở các nước phía Nam năm 2019
Hội thảo về toàn cảnh sở hữu trí tuệ ở các nước phía Nam năm 2019
Lễ trao Chứng nhận Nhãn hiệu Nổi tiếng - Nhãn hiệu Cạnh tranh Việt Nam năm 2019
Lễ trao Chứng nhận Nhãn hiệu Nổi tiếng - Nhãn hiệu Cạnh tranh Việt Nam năm 2019
Hội nghị 2019 của Hiệp hội Nhãn hiệu Quốc tế (INTA) tại Kuala Lumpur, Malaysia
Hội nghị 2019 của Hiệp hội Nhãn hiệu Quốc tế (INTA) tại Kuala Lumpur, Malaysia
Hội nghị bàn tròn cho các nhà Lãnh đạo các Hiệp hội Sở hữu trí tuệ quốc gia và khu vực Đông Nam Á
Hội nghị bàn tròn cho các nhà Lãnh đạo các Hiệp hội Sở hữu trí tuệ quốc gia và khu vực Đông Nam Á

Đối tác