Hội thảo về toàn cảnh sở hữu trí tuệ ở các nước phía Nam năm 2019
Hội thảo về toàn cảnh sở hữu trí tuệ ở các nước phía Nam năm 2019
Lễ trao Chứng nhận Nhãn hiệu Nổi tiếng - Nhãn hiệu Cạnh tranh Việt Nam năm 2019
Lễ trao Chứng nhận Nhãn hiệu Nổi tiếng - Nhãn hiệu Cạnh tranh Việt Nam năm 2019
Hội nghị 2019 của Hiệp hội Nhãn hiệu Quốc tế (INTA) tại Kuala Lumpur, Malaysia
Hội nghị 2019 của Hiệp hội Nhãn hiệu Quốc tế (INTA) tại Kuala Lumpur, Malaysia
Hội nghị bàn tròn cho các nhà Lãnh đạo các Hiệp hội Sở hữu trí tuệ quốc gia và khu vực Đông Nam Á
Hội nghị bàn tròn cho các nhà Lãnh đạo các Hiệp hội Sở hữu trí tuệ quốc gia và khu vực Đông Nam Á
Hội thảo “Bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp và Nhãn hiệu cho doanh nghiệp Việt Nam”
Ngày 05/07/2019, tại hội trường Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Đối tác